חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הארכיאולוגיה מהי?
  What is Archaeology?  
0671-1001-02
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1200-1400220 גילמןשיעור ד"ר גדות יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה ובמגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו. במהלך הקורס נעמוד על הקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים: בשחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, בשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטים בעיצוב ההיסטוריה האנושית ולבסוף חקר החומרים המיקרוסקופים. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכיאולגיה בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.
Course description
The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods and approaches to archaeological interpretation. The trends and aims of contemporary archaeology shell be discussed. Special emphasis will be given to the interconnections between archaeology and other sciences; How do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world; Reconstructing historical events and the agency of charismatic leaders. We will also present the role of archaeology and the perception of the past in forming current group identity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת