חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הארכיאולוגיה מהי?
  What is Archaeology?                                                                                 
0671-1001-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200223גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ גורן יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו

Course description

The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how does archaeology reconstruct the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת