חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני
  Where the Wild Tales are: Children's Literature in the Age o                                         
0662-3115-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800361אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר ברעם אשל עינת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בעשורים האחרונים החלה ספרות הילדים המערבית באימוץ הדרגתי, איטי ומהוסס של מאפיינים פוסט מודרניים. עכבותיה נבעו מן המבנה המסורתי שלה, הנסמך על הנחלת ידע, ערכים והנחיות להתנהגות נאותה מן הכותבים המבוגרים אל נמעניהם – הילדים. עמדה זו נקלעה למבוכה לנוכח הרלטיביזם הפוסט מודרני וקעקועו השיטתי את עקרונותיה המארגנים של המציאות. ספרות הילדים, ששימשה במשך כמאתיים שנים אמצעי אינדוקטריני, פדגוגי וטיפולי מנחם ומסדיר, התקשתה אפוא לוותר על אחריותה, על סמכותה ועל כוח השפעתה, ולייצג מציאות כאוטית ואזלת-יד פרשנית.
אלא שהמהפכה האינטלקטואלית והתרבותית ששטפה את העולם המערבי מאז שנות השישים והשבעים של המאה העשרים לא פסחה על ספרות הילדים, ועל אף הלבטים והקשיים היא נתנה בה סימנים. סימנים אלה ניכרים בכל רובדי היצירה הספרותית – החל ברובד התמטי והצורני-סגנוני וכלה באופיו של "צינור התקשורת" עצמו (במושגיו של רומן יאקובסון), דהיינו בפורמט המקובל של הפרסום המודפס. הם פותחים בספרות הילדים אפשרויות חדשות ומחייבים הבנה חדשה שלה – פואטית ו"פוליטית" כאחד.

ביבליוגרפיה ראשונית:
1. אבירם רוני. 1999, משבר החינוך המודרני בעידן הפוסטמודרני, לנווט בסערה: חינוך בדמוקרטיה פוסטמודרנית, הוצאת מסדה, עמ' 72-43
2. בוכוויץ, נורית. 2009, מי מחליט עלי? על מקומם של ילדים בקביעת ערכה של ספרות לילדים, עולם קטן: כתב-עת לחקר ספרות ילדים ונוער, מס' 4, עמ' 50-41
3. גורביץ, דוד. 2002, בודריאר – אימה ובידור בעידן הטלויזיוני, בתוך: כריסטופר הורוקס, בודריאר והמילניום, ספרית פועלים, עמ' 22-7
4. הארווי, דיוויד. 2002, פוסטמודרניזם או פוסטמודרניזם? מכאן, כרך ג', עמ' 168-140
5. Hassan, Ihab Habib. 1987, Toward a Concept of Postmodernism, In: The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture, Ohio State University Press, pp. 84-96
6. Nodelman, Perry. 1992, The Other: Orientalism, Colonialism, and Children's Literature, Children's Literature Association Quarterly, Vol., No. 1, pp. 29-35

חובות הקורס:
נוכחות; קריאה שוטפת של יצירות ומאמרים; הגשת רפראט בכתה; הגשת רפראט כתוב / הגשת עבודת סמינריון
Course description
Only in recent decades has Western children’s literature begun to adopt—gradually and hesitantly— some post-modern characteristics, a move which had heretofore been inhibited by the traditional structure of this genre, whose focus was on imparting knowledge, values, and guidelines for proper behavior to their intended audience—children. This put writers of children’s literature into a quandary when faced with post-modern relativism and its systematic undermining of organizational principals of reality. Despite the contemporary trend, children’s literature, which for almost two hundred years had provided guidance, education, comfort, and even therapeutic value to young readers, refused, as it were, to give up its responsibility, authority and influence in order to present a reality which was chaotic and open to interpretation.
However, the cultural and intellectual revolution that flooded the Western world in the 60s and 70s of the last century did not skip children’s literature and, despite the hesitance, impinged upon it definite signs of change. By way of the ‘post-colonial’ ideological prism, changes that occurred in the post-modern perception of the child and childhood will be examined, along with its effects on the inter-generational struggle, and subsequent influence on the themes now prevalent in books for young children. The poetic prism will focus on how the shattering of traditional conventions affect the plot, characters and narrator of contemporary children’s literature. Also discussed will be the changing role of illustration in children’s literature, and the transition from the printed format to digital media. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת