חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה
  Reading Freud: Between Clinic and Culture  
0662-3102-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600304 גילמןסמינר ד"ר רולניק ערן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
זהו סמינר קריאה מתקדם בכתבי זיגמונד פרויד. נלמד לקרוא בטקסט הפרוידיאני ב"תשומת לב מרחפת באחידות", כלומר באופן הדומה לצורת ההקשבה שפרויד אימץ בהקשיבו למטופליו. מדי פעם נשהה את הקריאה האנליטית "האיזוטרית" -- זו המבקשת להבין את התפתחות מחשבתו של פרויד ואת הופעתו של לקסיקון המושגים האנליטי מתוך עצמם -- לצורך התוודעות להקשריה התרבותיים, הפוליטיים והביוגרפיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. רשימת הקריאה הסופית תורכב לאחר המפגש הראשון.

דרישות קדם: רשאים להרשם מי שהשתתפו במבואות בהקבץ פסיכואנליזה.

Course description
The Seminar will offer a close reading of Freud's major texts in which he developed and applied the idea of unconscious mental activity. Our cross section in the Freudian oeuvre will include both clinical papers and papers in which he applied his thinking to socio-cultural analysis. The second part of the seminar will be devoted to Freud's last major work “Moses and Monotheism”. Few texts in his oeuvre have proved as enduringly controversial as the work in which he applied the psychoanalytic tools he had developed over 40 years to an examination of the iconographic representative of the Jewish ethos—Moses, the greatest of the prophets.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת