חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים
  Post-Pornography: Sex, Ove and Identity in a Digital Age                                             
0662-1965-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר נור עופר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס בנוי על שני גופי ידע: שאלות על מין, מגדר, זהות וסובייקטיביות בסייבר מצד אחד, וגוף המחקר הסוציולוגי אודות החברה בעידננו אותו כינה הסוציולוג זיגמונט באומן "מודרניות נזילה" בהקשר של החיים ברשת. בקורס נכיר את הספרויות המרכזיות של שני גופי ידע אלה ונעסוק בשאלות על אהבה, מין, מיניות, היכרויות ופורנוגרפיה ברשת הן מנקודת המבט הסקפטית אודות הסייבר והן מזו המתלהבת. הקורס יבחן באופן מובחן את הקשר שבין אהבה ומין וייצוגיהם המקוונים לבין פלטפורמות חברתיות מקוונות ומוביליות. האם אנו חיים בעידן פוסט-פורנוגרפי?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת