חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תולדות המחשבה הכלכלית
  History and Philosophy of Economic Thought                                                           
0662-1960-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר כהן-צמח ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נלמד על התפתחותן של התיאוריות על הכלכלה – החל מהפילוסופיה העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית. נדבר על הגישות השונות לכסף ועסקים והתפתחותן בראי ההיסטוריה. נדבר על השוק, עולם העסקים, אדם סמית, קיינס, פרידמן ואחרים, ליברליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, ועוד.

Course description

In this course we will learn about the development of economic theories - from ancient philosophy through medieval to modern times. We'll talk about different approaches to money and business and their development. Among the topics brought up –the idea of the marketplace, the business world, teachings of Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman and liberalism, capitalism, socialism, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת