חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב
  Falling Stars: Yiddish Cinema Between East and West                                                  
0662-1160-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו.
הנושאים והמוטיבים שעולים מהסרטים עצמם, כ-150 במספר, עוסקים בין השאר בשבר של מוסד הקהילה והמשפחה היהודית בעידן של הגירה מסיבית, עיור ומודרניזציה, המתח בין המקצועות היהודיים לכלליים כמו החזן וזמר האופרה, נושאים של פוליטיקה וזהות יהודית, מגדר, דת, דיבוקים ומיסטיקה - והכל בסימן המתחים שבין המסורת למודרנה.
אוצר קולנועי חזותי זה מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני שלושה עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי -ימים מלאי הבטחה אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את המצוקות בנות הזמן ומטרימים את השבר הגדול העתיד להתרחש.
לאחר המלחמה לסרט היהודי לא היו קהלים וגם לא יוצרים שהיה להם הכח הנפשי להמשיך ליצור. כוכבי הקולנוע היידי, אלה מהם ששרדו היו ככוכבים נופלים ובמידה רבה ביטאו את מסלול קולנוע היידי שהיה מהיר ומבריק בעלייתו ובנפילתו.
במהלך הקורס נבחן את שיתופי הפעולה האמנותיים בהפקות הקולנועיות במרחב הפולני הרוסי והאמריקאי, בין אנשי קולנוע מקומיים ליהודים כמו גם אופני ההתקבלות של הסרטים בקרב הקהל היהודי והכללי. כמו כן הקורס יבקש לבחון הבטים משווים בין הקולנוע היידי לקולנוע הכללי על זרמיו האוונגרדיים והמֵינְסְטְרִים כמו גם תרומת היוצר היידי למפעל ההוליוודי. 
Course description
 Yiddish film was part of the modern gust of wind which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century and one can find in it reflections of social, psychological and spiritual turmoil.
This cinematic treasure allows for a unique look into three dynamic and most dramatic decades in the Jewish sphere- days full of promise and new opportunities, while at the same time echoing a growing distress and anticipating imminent tragedy.
Many films deal with the fracture of the Jewish traditional community and the Jewish family during an age of massive immigration, urbanization, and modernization. Some deal with the tension between Jewish and gentile professions such as Chazan and opera singer; others deal with politics, education and Jewish identity, gender issues, religion and secularization, dibbuks and mystics.
After the war, Yiddish film lost its audience, its creative forces. The Yiddish cinema stars who did survive, the falling stars, expressed the path of the Yiddish cinema which was bright and fast both in its ascent and decline.
During the course we will examine the artistic cooperation within important cinema productions in the Polish, Russian and American scenes and the reception of those films. The course will also examine comparative aspects of Yiddish and general cinema with its avant-garde and mainstream tendencies as well as its contribution to the Hollywood project. 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת