חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  צדק חברתי ואי/שוויון בישראל
  Social Justice and Equality in Israel                                                                
0662-1154-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200326גילמן - מדעי הרוחשיעור גב' בוקסבאום יערה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"העם דורש צדק חברתי"; מחאת קיץ 2011 הפכה את המושגים צדק ושוויון למטבעות לשון שגורות בשיח הציבורי בישראל. אך מהו "צדק"? האם "צדק" משמעו תמיד "שוויון"? ואיך  המונחים הללו באים לידי ביטוי במציאות החברתית היומיומית? בקורס זה נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות של צדק חברתי ושוויון במאה העשרים ונבחן אותן לאור מאבקים חברתיים שהתרחשו בישראל לאורך השנים, מתוך הקשרים ושדות שונים – כלכליים, מגדריים, עדתיים, גיליים ועוד. נכיר תפיסות שונות של חלוקת והקצאת משאבים שוויונית וצודקת, נדון בדילמות ובמתחים הנובעים מהן, ונתחקה אחר תרגומן למאבקים חברתיים בישראל. 

חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, מטלת אמצע, בחינת בית מסכמת.

Course description

What is "justice"? Does "justice" always mean "equality"? And how are these terms being manifested in everyday social reality? In this course we will review philosophical and sociological concepts of social justice and equality in the twentieth century, and examine them in the light of social struggles that took place in Israel over the years, in different contexts and fields - economic, gender, ethnic, generations and more. We will examine different perceptions of equitable and just distribution and allocation of resources, discuss the conflicts and dilemmas arising from them, and study their translation into social protests in Israel.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת