חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הפילוסופיה של ניוטון
  Newton's Philosophy                                                                                  
0659-9993-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1400501ווב - שפותסמינר ד"ר בלקינד אורי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת קורס זה לתת סקירה ממצה של הפילוסופיה של ניוטון. הקורס ישים דגש על הדרך שבה הפילוסופיה של ניוטון עיצבה את עבודתו כמדען וההקשר ההיסטורי של הפילוסופיה שלו. נושאים מרכזיים של הקורס יכללו את הפילוסופיה של המרחב והזמן, מהות החומר וחוקי הטבע, הקשר בין האל ובין הבריאה, המתודה המדעית של ניוטון, והגילוי של חוק הכבידה האוניברסלי. כמו כן הקורס יבחן את ההקשר ההיסטורי של הפילוסופיה של ניוטון וכיצד היא מתכתבת ומתעמתת עם אריסטו, דקארט, בויל, לייבניץ, הויגנס והוק.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת