חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בין האפשר לאינסוף: תיאולוגיה, פילוסופיה וחילון בראשית העת הח
  Between the Potential and the Infinite: Theology, Philosophy                                         
0659-9091-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-2000301ווב - שפותסמינר פרופ שורץ יוסף
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
הסמינר יציע דיון הסטורי – פילוסופי בשורה של מושגים שבהם חלו שינויים מרחיקי לכת למן המאה השתים עשרה ועד ל"מהפכה המדעית" בעת החדשה המוקדמת. הכוונה היא להתמקד בטקסטים שמנהלים דיון פילוסופי ומדעי מתוך דיאלוג מתמיד עם המימד התיאולוגי הקשור במושג האל, והחותר לבירור היחס שבין האינסוף האלוהי לבין דרגות היש וזאת הן בתחום הפיזיקלי והקוסמולוגי והן בתחום האפיסטמולוגי. הטקסטים שבהם נעסוק מייצגים נקודות מפתח על הציר של הדיון האירופי החל מאנסלמוס מקנטרברי והראיה האונטולוגית למציאות האל, דרך הסכולסטיקה הנוצרית והיהודית ועד לזרמים המיסטיים, ההרמטיים והפילוסופיים ב"סתיו ימי הביניים", ברנסנס ובעת החדשה המוקדמת.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת