חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מהמכני לחשמלי ולדיגיטלי ? שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיי
  From the Mechanical to the Digital, Technological, Scientifi                                         
0659-8280-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1400-1800211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר קציר שאול
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר ידון במקורות טכנולוגיות המידע והרשת של היום בהתפתחות טכנולוגיות חשמליות שהתווספו החליפו אמצעים מכניים קודמים החל מאמצע המאה התשע-עשרה. נעמוד על האופן בו המדע, טכנולוגיות קשורות, והחברה עיצבו את הטכנולוגיות החשמליות, האלקטרוניות והדיגטליות החדשות ונבחן את הדרכים בהן טכנולוגיות אלו עיצבו את החברה שאמצה אותן, על המבנה החברתי-כלכלי שלה ותפיסות העולם שהתפתחו בה. מושגי זמן ומרחב, למשל, השתנו בעקבות התפשטות רשת הטלגרף באמצע המאה ה-19 (הדוגמא הראשונה בה נעסוק), וטכנולוגיות קשורות של סינכרון שעונים, שאפשרו תקשורות תוך דקות בין קצוות תבל. נראה כיצד הטלגרף התפתח מתוך הכרות עם גילויים חדשים באלקטרו-מגנטיות, וצרכים של גופים מסחריים ושל האימפריאליזם הבריטי. הטלגרף הוא אחד מהדוגמאות לטכנולוגיות רשת ולמערכות מורכבות בהן נדון במהלך הקורס: רשתות הטלגרף והטלפוניה, רשת החשמל של סוף המאה ה-19, והשתלטותם של מכשירים חשמליים על המרחב הביתי במאה ה-20, הרשת הלא חומרית של הרדיו ורשתות המחשבים על חדירתן אל המרחב הפרטי בראשית המאה ה-21, הן הדוגמאות הבולטות בהן נעסוק. הדיון ברשתות ומערכות
 

יסייע להצביע על קווי דמיון בין התפתחויות שונות, כמו למשל מקומן של קהילות חובבים בהתפתחות שידור הרדיו לציבור רחב, ביצירת המחשב האישי, ובהתפתחות האינטרנט. למרות התפקיד החשוב של חובבים, מרבית ההתפתחויות עליהן נעמוד עוצבו בידי גופים רבי כוח כגון חברות גדולות, צבאות וממשלות וגם קבוצות בעלי עניין קטנות יותר בהתאם לצרכים שהגדירו לעצמם עליהם נעמוד בקורס, אף שכפי שנראה פעמים לא שלטו בתוצאות הבלתי צפויות של המצאותיהם. בסמינר נבין המצאות אלו מתוך יחסי הגומלין בין קבוצות חברתיות שונות, תקוות וחששות מחידושים טכנולוגיים, בסיס מדעי בחשמל, אלקטרוניקה, קיברנטיקה ומדעי המחשב, והמגבלות והאפשרויות החומריות של המכשירים והרשתות שבשימוש האדם ושמעצבות חלקים גדולים מחייו.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת