חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אסטרונומיה, לוחות שנה ומחלוקות כתתיות
  Astronomy, Calendars , and Sectarianism                                                              
0659-8081-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1200-1400305גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רצון אשבל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ללוח השנה השלכות על כל תחומי החיים: על המערכת הכלכלית, על סדרי הפולחן הדתי, על קביעת המועדים ועל סוגיות נוספות בחיי הפרט והחברה. לכאורה לוח השנה מושפע מחישובים אסטרונומיים אובייקטיביים, אך בפועל הוא נתון למגוון בחירות פרקטיות, פילוסופיות ודתיות, כגון: האם הלוח נקבע בתצפיות או בחישובים? מה המרכיב האנושי בקביעת הלוח ועד כמה הוא נתפס כנתון שמימי? כיצד לסנכרן גרמי שמים שונים? כיצד להתחשב בצרכים הכלכליים של האוכלוסייה? ואיזו אוכלוסייה להעדיף? כאשר חברה מסוימת בוחרת בלוח אחד, הקבוצה השלטת על הלוח מחזיקה בידה כוח רב. לאורך ההיסטוריה חברות התפלגו וכתות נוצרו סביב סוגיות הלוח. בקורס זה אנו נתמקד במחלוקות הלוח ביהדות לדורותיה החל מממלכת יהודה וישראל, דרך תקופת הבית השני, המעבר מקביעת חודשים באמצעות ראיית המולד, וסינכרון חודשי הירח עם שנת השמש באמצעות עיבור השנים בסנהדרין, מחלוקות ארץ ישראל ובבל, ועד לקביעת הלוח, וכן לוחות השנה של הקראים והשומרונים. להשלמת התמונה נציג בקצרה גם את התפתחותם של לוחות שנה נוצריים מרכזיים, והתפתחות הלוח המוסלמי הירחי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת