חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חברת הרשת - היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ותרבותיים
  The Digital Realm ? Philosophical, Sociological and Cultural                                         
0659-8010-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400317אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ צוקרמן משה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ההנחה הבסיסית המונחת ביסוד סמינר זה היא שהרשת מהווה בעת ובעונה אחת שינוי רדיקלי בדפוסי התקשורת של החברה העכשווית, מצד אחד, ופן התפתחותי של מבני-יסוד קיימים של התקשורת בעידן המודרני, מצד אחר. מתח בסיסי זה בין מה שאינו אלא עיבוי הקיים, אך בד-בבד גם גורם-מפתח בעירעורו, משפיע את השפעותיו בתחומים רבים של הספירה הציבורית והספירה הפרטית כאחד – השפעות הניכרות בהידלדלותן של מיומנויות מסורתיות ורכישתן של מיומנויות חדשות בכל הקשור לקליטת המציאות ולפיענוחה, להבניית ידע ותודעות בתחומי הפוליטיקה, הכלכלה, התרבות והאינטראקציה החברתית, אך גם ביצירת דפוסים חדשים של אידיאולוגיזציה, פטישיזציה וחיפצון תפישת ההוויה העכשווית והיתרגמותה להשקפת עולם ומנגנוני אוריינטציה בעולם שנדמה כי איבד את שקיפותו המסורתית ככל שנעשה שקוף יותר. במסגרת הדיונים העיוניים על תופעות חדשות-ישנות אלה יישען הסמינר על תיאוריות ותובנות של אנשי הגות ומחקר קלאסיים ועכשוויים
קבלת קרדיט: עבודה סמינריונית או רפראט

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת