חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוציולוגיה של המדעים וכלכלותיהם
  Sociology of the Sciences and Their Economies                                                        
0659-7039-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-2000450גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר גיסיס סנאית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נדון בגישות סוציולוגיות השואלות על הידע המדעי  בהקשריו החברתיים -פוליטים- תרבותיים, על דרכי כינונו, ארגונו המוסדי, ביסוס סמכותו, אופני שליטתו וקשריו המשתנים עם המערכות הפוליטיות והכלכליות.  בסמינר ננסה למפות את הסוציולוגיה של המדעים משתי נקודות מבט- ההיסטוריוגרפיה של התחום ומוקדי המחלוקות העכשוויים וכן לנַכס כלים לעבודה הסטורית-סוציולוגית.
קבלת קרדיט:  השתתפות בכיתה, סיכומים קצרים במהלך הסמסטר ורפראט.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת