חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  היסטוריה אינטלקטואלית ב'
  Intellectual History Ii                                                                              
0659-6141-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1200317גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר יעבץ עדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במרכז חלקו הראשון של הקורס יעמדו שינויים שחלו בידע המדעי ואירגונו בשלהי התקופה ההלניסטית ובמהלך נדידת הידע היווני ברחבי התרבות האיסלאמית והנוצרית בימי הביניים. חלקו השני יוקדש לפיתוחים אירופאיים בין המאה ה־15 והמאה ה־17. בין אלה ייבחנו קשרים ומתחים בין ידע מדעי "סכולסטי" לבין ידע מעשי כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיבורים שעוסקים בעקרונות הפעולה של מכונות. דגש מיוחד יושם על עלייתה של האסטרונומיה ההליוצנטרית כחלופה רצינית לתמונת העולם הגיאוצנטרית בעקבות עבודתו של קופרניקוס במאה ה־16, ועל התמורות המדעיות במאה ה־17 שהגיעו לשיאן בפיסיקה החדשה של ניוטון.

ציון יוענק לפי עבודה מסכמת שתוגש בסוף הקורס. תאריך יפורסם במהלך הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת