חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  היסטוריה אינטלקטואלית א'
  Intellectual History I                                                                               
0659-6126-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1200002רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר יעבץ עדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המבוא יתמקד בציוני דרך בתולדות המחשבה המדעית במרחב שבין הפרת והחידקל לבין איטליה מהמאה השביעית לפנה"ס ועד סוף המאה השנייה לספירה. תבחן התפתחות פילוסופיית הטבע היוונית, ועקרונות הביאור המדעי שהתגבשו במסגרתה יודגשו תוך השוואה עם הביטים נבחרים של האסטרולוגיה המתמטית הבבלית. נושאים מרכזיים בקורס יהיו: הקוסמולוגיה ותורת החומר של אפלטון, עקרונות היסוד של תנועת גופים חמריים ומבנה היקום לפי אריסטו, ריק ואטומיזם, תורות מתחרות של אור וראיה, ושלבים בהתפתחות האסטרונומיה היוונית כמדע טבע מתמטי.

ציון יוענק לפי עבודה מסכמת שתוגש בסוף הקורס. תאריך יפורסם במהלך הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת