חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חשיבה ביולוגית (השלמות+ תואר)
  Biological Thinking                                                                                  
0659-5415-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-1800361גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לם אהוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מה זה לחשוב כמו ביולוג? הקורס יציג תמונה פנורמית על דרכי חשיבה על שאלות ביולוגיות. השבועות הראשונים יוקדשו להצגה של תיאוריית האבולוציה בצורתה העכשוית והעובדות המרכזיות של הגנטיקה. לאחר מכן נדגים את החשיבה הביולוגית על ידי הסתכלות בשני מקרי בוחן עיקריים: שאלת מוצא החיים והנסיון להבין את תופעת ההזדקנות (ageing). לגבי כל אחד מהנושאים הללו נראה כיצד הסוגיה נבחנת כשאלה אמפירית/ניסויית (מכניסטית), שאלה תיאורטית/מודליסטית או חישובית, שאלה אבולוציונית/השוואתית, ושאלה התפתחותית.
פרט לשיעורים התלמידים ידרשו לקרוא שני ספרי מדע פופלריים הרלוונטיים לנושאים שילמדו בקורס.
הקורס אינו מהווה מבוא למדעי החיים או סקירה שלהם.
דרישות לקבלת נ"ז: עבודת בית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת