חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פילוסופיה של המדע למתקדמים ב'
  Philosophy of Science for Advanced Students Ii                                                       
0659-4613-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1400-1600280גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ פיש מנחם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבקש להוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע תוך עמידה על כוחה ועל מגבלותיה. וזאת באמצעות עיון קרוב בשלושה אספקטים פילוסופיים בעייתיים של הפעילות המדעית באשר היא: (א) הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית של מבחן אמפירי, (ב) הבעייתיות כרוכה בבירור וניתוח מושג ההסבר כפי שהוא נוהג במדע, (ג) הבעייתיות הכרוכה בהצבעה על אמות מידה מתקבלות על הדעת של קידמה מדעית ופעילות מדעית רציונלית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת