חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיזיקה, תעשיה וצבא במחצית הראשונה של המאה ה-20
  Physics, Industry & Military At the First Half of the 20thc                                          
0659-2810-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1400101כיתות דן-דודסמינר ד"ר קציר שאול
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פיזיקה, תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה-20
במפנה המאה העשרים החלו תעשיות מובילות, כגון תעשיית החשמל והטלקומוניקציה, להכיר בתרומה האפשרית של מחקר מדעי בפיזיקה לפתרון מספר בעיות מפתח בטכנולוגיות בהן השתמשו. מלחמת העולם הראשונה הובילה להכרה דומה של הצבאות בחשיבות מחקר מדעי לפיתוחים רלוונטיים עבור שדה הקרב כמו רדיו, מטוסים וגילוי צוללות. הרלוונטיות הגדלה של הפיזיקה לטכנולוגיה הובילה במקביל לשינויים באופי מחקר התחום בהתאמה, לפחות חלקית, לצרכים חברתיים, הן במוסדות המחקר האקדמיים הקיימים, והן בהקמת מוסדות מחקר מסוג חדש בהם מעבדות מחקר ממשלתיות ותעשיתיות.
הסמינר יבחן את יחסי הגומלין בין הפיזיקה, התעשיה, הצבא ומוסדות מדינתיים נוספים מסוף המאה ה-19 ועד ערב מלחמת העולם השניה. נעמוד על האופן בו עוצב המחקר המדעי על ידי צרכים טכנולוגים - כפי שהוגדרו ע"י גופים בעלי אינטרסים שונים מחברות מסחריות בודדות, דרך קרנות מחקר ועד למוסדות ממשלתיים, ועל האופן בו ממצאים מתוך המחקר הפיזיקלי הצביעו על אפשרויות טכנולוגיות חדשות. טלפוניה מחוף לחוף בארה"ב, מכשירים לטפול בסרטן, ואמצעים לגילוי מרבצי נפט הן מספר דוגמאות בהן נשתמש לבחינת יחסי גומלין אלו. מחקרים על מוסדות מחקר ועל גופי מימון שונים יספקו לנו זווית נוספת על הסוגיה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת