חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  למרקיזם ומדעי חברה חדשים בשלהי המאה התשע עשרה
  Lamarckism and New Social Sciences At the End of the 19th                                            
0659-2476-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-2000262גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר גיסיס סנאית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בשליש האחרון של המאה התשע עשרה עולה מקבץ של עשיות מדעיות חדשות שהביולוגי והחברתי שזורים בתוכן בדרכים שונות , בין ישירות בין עקיפות ומורכבות, למן האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה החדשה והסוציולוגיה ועד מדע הגזע והאוגניקה. אחד ממוקדי הדיון החשובים בכל אלה הוא מערך היחסים בין אינדיווידואלים לקולקטיבים. בסמינר נדון בעיקר, אבל לא רק, בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה ובמאמצי התמסדותן.
קבלת קרדיט: השתתפות בכיתה, סיכומים קצרים במהלך הסמסטר ורפראט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת