חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פילוסופיה של הביולוגיה: אינדיבידואליות, רדוקציה, מכניזם, ומו
  Philosophy of Biology: Individuality, Reduction, Mechanism,                                          
0659-2473-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1200-1600455גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר לם אהוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

  
הסמינר ידון במבחר סוגיות עכשווית בדיון בפילוסופיה של הביולוגיה, וייתן רקע הכרחי לדיון בנושאים המופרטים להלן. בנוסף, רובו של הסמינר יוקדש לדיון בסוגיות שנמצאות במוקד העבודה של קבוצת הפילוסופיה של הביולוגיה במכון.
ידע מוקדם בביולוגיה אינו דרוש.
הסמינר יעסוק בין היתר במבחר סוגיות הקשורות לטבעו של ההסבר במדעים הביולוגיים, בהן:

1. מהו אינדיבידואל ביולוגי (והשלכות לדיון על מערכת החיסון, על אבולוציה של נורמות
ועוד),
2. האפשרות לרדוקציה של ישויות ברמות גבוהות (כגון אורגניזמים, אוכלוסיות, קטגוריות
פסיכולוגיות כגון "כאב") ותיאוריות ברמות גבוהות לרמות נמוכות (כגון ישים פיזיקליים,
גנים, מבנים ותהליכים מוחיים).
מאפייני ההסבר המכניסטי בביולוגיה, כולל: הבנה מכניסטית של יחסי גנטיקה/סביבה; ומודלים של האבולוציה של הגנום.
השימוש במודלים מסוגים שונים במדעים הביולוגיים, וכיצד מודלים יכול להיות כלי עבודה של פילוסופים של הביולוגיה.

קבלת קרדיט:
דרישות לקבלת נקודות זכות: הצגת שני רפרטים בכיתה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת