חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב
  Selected Topics in the History of Technology                                                         
0659-2472-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-2000317אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר יעבץ עדו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תולדות הטכנולוגיה הן מוקד למחקר תוסס, רב גוני, ומעניין במיוחד, אשר הולך ומתפתח במהירות רבה בחמישים השנים האחרונות. השיעור יציג כמה משאלות היסוד המדריכות תחום יחסית צעיר זה בלימודי ההיסטוריה. סביב ספרו המרתק עדיין של Lynn White Jr. תועלה שאלת הדטרמיניזם הטכנולוגי – דהיינו, באיזו מידה כופות טכנולוגיות חדשות התפתחויות חברתיות באופן בלתי נמנע. שינויים בקשרי הגומלין המשתנים בין מדע וטכנולוגיה יבחנו לאור השוואת חוקי תנועת החומר היסודיים של אריסטו לחיבור על הבעיות המכניות של ראשוני תלמידיו ביוון הקדומה, לאור התפתחותו של שעון המטוטלת בתחילת העידן המודרני, המצאתה ושיכלולה של מכונת הקיטור, והופעתן של טכנולוגיות תקשורת חשמלית במאה ה-19 (טלגרף וטלפון). קשרים שונים בין מדע, מפעלים טכנולוגיים גדולים, ודימויים חברתיים יבחנו על רקע יבוש ביצות במאה ה-17, הקמתן של רשתות חשמל בתחילת המאה ה-20, והדיון הציבורי בימינו סביב "אפקט החממה."

ציון ינתן לפי הרצאות שיתנו המשתתפים במהלך הסמינר, והגשה מסודרת של רפראט או עבודה סמינריונית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת