חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הפילוסופיה של הסייבר-האם מכונות יכולות לחשוב?
  Cyber Philosophy: Can Machines Think?                                                                
0659-2439-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1200-1600450גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ בן ישראל יצחק
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
המחשב ועולם הסייבר הולכים ותופסים מקום מרכזי בחיינו. האם המחשב מוגבל לחישוב בלבד ואינו מסוגל להיות אינטליגנטי במובן האנושי? חישוב נתפס בדרך כלל כפעולה מכנית שאין בה אי-וודאות, בעוד שהחשיבה יכולה להיות "יצירתית". מה המשמעות של היכולת "לחשב"? מה הקשר בין החישוב ובין הלוגיקה? מה הקשר בין החישוב ובין תורת ההכרה? האם המוח האנושי הוא יותר ממכונת חישוב? ההיבט הפילוסופי של שאלות אלו יעמוד במרכז הקורס. נושאים שילמדו: מטפיזיקה של עולם הסייבר, שערים לוגיים במחשב, משפטי סקולם וגדל, חישוב ואנרגיה, אנטרופיה סדר ומשמעות, תורת האינפורמציה, מכונות טיורינג.
_________________________________________________________________
הערות
הקורס מתאימים הן לתלמידי מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, והן לתלמידי החוג לפילוסופיה המתעניינים בפילוסופיה של המדע, תורת ההכרה ולוגיקה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת