חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבט מבפנים על המבט מבחוץ: שלוש ביקורות על האובייקטיביזציה המ
  Inside and Out: Three Critiques of Scientific Objectivism ?                                          
0659-2413-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-2000455גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ פיש מנחם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סילבוס:
הסמינר יעסוק בשלוש ביקורות שונות של אי-היכולת העקרונית של המדע המודרני לצייר תמונה מניחה את הדעת של קוגניציה ופעולה מושכלת אנושית, בשל מחוייבותו לאובייקטיביזציה של מושאי החקירה המדעית, והדרת נקודת המבט של הגוף הראשון. נתמקד בשלושה מוקדי ביקורת כאלה, על הדומה ועל השונה ביניהם, ועל חלק מהדיון הער שעוררו. המוקד הראשון יסוב סביב קריאתו של אלפרד נורת וויטהד ב-1926 לייסד מחדש את המדע המערבי בשל כך. המוקד השני יהיו מאמרו החשוב של וילפריד סלארס מ-1952 שקרא להבחין היטב בין תמונת האדם המדעית והפילוסופית ולהכיר בכך שהן באופן עקרוני שונות לגמרי וזרות זו לזו, ללא אפשרות להרמוניזציה. ואילו המוקד השלישי יסוב על מאמריו המוקדמים של טיילור הטוענים גם הם לקבלת תמונה דואליסטית לגמרי, אך מטעמים אחרים משל סלארס.

קבלת קרדיט:
2 רפרטים ו/או עבודה סמנריונית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת