חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אתנוגרפיות עכשוויות של תרבות דיגיטלית
  Contemporary Ethnographies of Digital Culture                                                        
0659-2412-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1400-1800102כיתות דן-דודסמינר ד"ר ווייסמן כרמל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יציע מבט עומק לתרבות הדיגיטלית העכשווית על בסיס ההנחה שכל עבודת מחקר מצויה מלכתחילה בעמדת תצפית משתתפת בשדה תרבותי זה. באמצעות טקסטים אתנוגרפיים עדכניים נעריך את תרומתה של התרבות הדיגיטלית ליצירה התרבותית בכללה, ונלמד את השדה הדיגיטלי הן כאתר התרחשות והן כמושא למחקר. חלק מהשאלות עמן נתמודד הן: מה חדש ומה שונה בעיסוק שלנו בטכנולוגיות דיגיטליות באשר לפרקטיקות החברתיות היומיומיות? האם התרבות הדיגיטלית מאתגרת או משעתקת יחסים ומבנים חברתיים? במה שונים, אם בכלל, ציבורים וזהויות המתהווים באמצעות פרקטיקות דיגיטליות? ומהי המשמעות הנודעת לקהילות שבוחרות מדעת להיות מנותקות מהרשת ומתמודדות עם ההחלטה הזו מדי יום? לצד כל אלה, הסמינר יקנה לסטודנטים כלים אתנוגרפיים להערכת סביבות מקוונות חדשניות באופן המיטבי כמו גם, הבנה כיצד יש ליישם את שיטות המחקר המתאימות ביותר. במסגרת הסמינר הסטודנטים ייחשפו לעבודות שניסו להתמודד עם מורכבותו של המחקר המקוון ויתרגלו מגוון שיטות מחקר איכותניות שהותאמו למדיה חדשים, על סביבה מקוונת בה יבחרו כאובייקט לחקירה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת