חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  האבולוציה של יכולת החוויה (חלק ב)
  The Evolution of Experiencing ( Part 2)                                                              
0659-2302-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400317אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ יבלונקה חוה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נחזור לדון באופן ביקורתי במחקרים האבולוציוניים העכשויים על מוצא התודעה. נשאל האם ניתן להציע סמן/נים המצביע כי לבעל חיים סוים יכולת לחוות, ונבחן את הקריטריונים-סמנים המוצעים. בעקבות דיון זה נציע סמן מדיד לחויה – היכולת של בעל חיים (לא רובוט) ללמידה אסוציאטיבית פתוחה, ונבלה את ארבע הפגישות הבאות בהנהרתו ובהצדקתו. נדון בתנאים ההכרחיים אך הלא-מספיקים לחוויה, שיובילו אותנו לחקר האבולוציה של נוירונים ומערכות עצבים מבוזרות. נתאר את הביולוגיה וההתנהגות של הצורבים (מדוזות, למשל) וננסה למפות את המגבלות ההתנהגותיות והקוגניטיביות של יצורים אלה. בעקבות דיון זה ננסה לשרטט את האבולוציה של יכולת הלמידה האסוציאיטיבית הפתוחה ממערכות למידה מוקדמות יותר, הן דרך דיון במודלים של למידה, והן דרך מחקר השוואתי של מוחות ושל חלבונים ופקטורים מולקולריים אחרים הנמצאים במתאם גבוה ללמידה אסוציאטיבית. ננסה להבין איזה סוג של ארגון ביולוגי ואלו מערכות תגובה, חישה, וערך נדרשות על מנת לממש למידה אסוציאטיבית פתוחה, ונטען כי הדינאמיקה שמקיימת מערכת כזאת מבנה חוייה. נציע כי המפץ הקמבריאני – הופעת כל מבני הגוף הבסיסים של בעלי החיים לפני 543 מיליוני שנה – נדחף במידה רבה על ידי ההופעה של הלמידה האסוציאטיבית, ונתאר את הדינאמיקה של התהליך, ואת ההשלכות של ההיפותזה על מחקר אבולוציוני. בחלק השני של הסמינר נעסוק באבולוציה של יכולות למידה וחוויה חדשות המבוססות על הלמידה האסוציטיבית הפתוחה. האבולוציה של מערכות זיכרון כמו-אפיזודי בבעלי חיים, האבולוציה של למידה חברתיות, והקשר של אלה לאבולוציה של הרגשות, חשיבה סיבתית, והתנהגות מורכבת מכוונת מטרה, יהיו הנושאים המרכזיים בהם נעסוק. נסיים בדיון באבולוציה של היכולת הסימבולית האנושית, ונציג את התיאוריות של הפסיכולוג ההתפתחותי מיכאל טומסלו ושל הבלשן דניאל דור לאבולוציה של שפה ותרבות.

דרישות מוקדמות: השתתפות בסמינר זה מבוססת על השתתפות בסמינר בסמסטר א', או כל קורס בפילוסופיה של הנפש.
מטלות הקורס: חובת השתתפות בשעורים.
הצגת רפראט על אחד מנושאי הקורס במהלך הקורס (20 דקות הרצאה).
הגשת עבודה (רפראט או סמינר) על אחד מנושאי הקורס

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת