חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סטטיסטיקה לפכ"מ
  Statistics for P.p.e.l                                                                               
0651-1005-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400361גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר פרל ניר
סמ'  ב'1400-1700277גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
דרישות קדם – קורס הכנה במתמטיקה.
חובות התלמידים: בכל שבוע יינתן תרגיל בית. על התלמיד להגיש לפחות 80% מהתרגילים.
חובת נוכחות: אין.
הקורס עוסק במושגי יסוד בהסתברות ובהסקה סטטיסטית. יילמדו הנושאים הבאים:
הסתברות:
מרחב מדגם, מאורעות; אקסיומטיקה של ההסתברות; קומבינטוריקה; הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייז, אי תלות; משתנה מקרי בדיד (פונקציית התפלגות, תוחלת, שונות), כולל התפלגויות מיוחדות; משתנה מקרי דו-מימדי בדיד; משתנה מקרי רציף (פונקציית צפיפות, פונקציית התפלגות מצטברת), כולל התפלגויות מיוחדות (אחיד, מעריכי, נורמלי). משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי לבינום.
הסקה סטטיסטית:
מבוא להסקה סטטיסטית (אוכלוסייה, מדגם מקרי); אמידה נקודתית, אומד נראות מקסימלית; רווח סמך לתוחלת, פרופורציה, הפרש תוחלות; בדיקת השערות – מושגי יסוד, הלמה של ניימן ופירסון. בדיקת השערות על תוחלת, פרופורציה, הפרש תוחלות, שוויון שונויות; טעויות ועוצמה; מתאם ורגרסיה

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת