חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המערב והאסלאם: עיונים בהגות על ציוויליזציות
  Islam and the West: Studies in Civilizational Discourse                                              
0631-4163-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1800106רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ שביט אוריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס ידון באופן שבו התעצבו דימויים של "המערב והאסלאם" – הן כישויות ממשיות והן כישויות דמיוניות – בכתיבה מערבית וערבית משלהי המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-21, ויבחן את התפקידים החברתיים והפוליטיים שמילאו הדימויים האלה. הקורס יבחן קשת רחבה של הוגים בצירים כרונולוגיים ורעיוניים, בכלל זה (בצד המערבי) קולוניאליסטים, סוציאליסטים, בדלנים, שמרנים וניאו-שמרנים; ו(בצד הערבי) ליברלים, אסלאמיסטים, מרקסיסטים ובעת'יסטים, ויקדיש תשומת לב מיוחדת לפולמוס האוריינטליזם ולהשפעותיו.
Course description
The course will discuss the ways in which images of "Islam and the West" – as real and imaginary entities – were shaped in Western and Arab writings from the late 19th century to the early 21st century, and examine the social and political functions those images played. A vast chronological and intellectual spectrum of scholars will be analyzed, including colonialists, socialists, isolationists, conservatives and neo-cons on the side of the West, and liberals, Marxists, Islamists and Bathists on the Arab side. Particular attention will be given to the "Orientalism debate" and its implications.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת