חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דת ופוליטיקה בתקופה העבאסית הקדומה
  Religion and Politics in the Early Abbasid Period                                                    
0631-4160-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800103ווב - שפותסמינר פרופ אדנג קמילה
סמ'  ב'1600-1800401ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק ביחסי הגומלין בין דת ופוליטיקה תחת שלטונם של הח'ליפים העבאסים הראשונים ועד לתקופתו של הח'ליפה אלמתווכל (שנרצח 861 לסה"נ). בין הנושאים הנדונים: התלות ההדדית בין חכמי הדת לשליט, היחסים המשתנים של העבאסים ונציגיהם ל-"בית עלי" ולשיעה, תמיכת העבאסים באסכולה החנפית, השפעתם של אנשי המעתזלה, האינקוויזיציה (מחנה) בתקופתו של אלמאמון ויורשיו, והיחס כלפי היהודים, הנוצרים והזורואסטרים (אהל אלד'מה).
* נוכחות חובה בשעורים
Course description
This course deals with the relations between religion and politics under the first Abbasid caliphs up till the reign of al-Mutawakkil (assassinated in 861 CE). Among the topics discussed: the mutual dependence of religious scholars and rulers; the changing attitudes of the Abbasids and their representatives towards the House of Ali and the Shi'a; Abbasid patronage of the Hanafi school of law; the influence of the Mu'tazilis, the inquisition (Mihna) instituted by al-Ma'mun and continued by his immediate successors, the treatment of Jews, Christians and Zoroastrians (ahl al-dhimma).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת