חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לספרות ערבית מודרנית
  Introduction to Modern Arabic Literature                                                             
0631-1140-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600001רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר כיאל מחמוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס סוקר את התפתחות הספרות הערבית מאז אמצע המאה ה-19 עד ימינו. הסקירה מתמקדת בשלושת הז'אנרים המרכזיים, הסיפורת, השירה והדרמה; בגורמים החברתיים והתרבותיים שהביאו להתחדשותם ולהתקבלותם; בזרמים, באישים, ביצירות, ובהשפעות הבין-ספרותיות שסייעו לעיצובם ולהתגבשותם; ובמאפיינים התמאטיים והסגנוניים שליוו את התפתחותם.
Course description
This course reviews the development of Arabic literature since the mid-19th century to the present. The review focuses on three main genres, fiction, poetry and drama; Social and cultural factors that led to their renewal and acceptance; Trends, personalities, creations, and inter-literary influences which helped the formulation and accomplishment; And thematic and stylistic characteristics that accompanied that development.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת