חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בלשנות חישובית מתקדמים
  Advanced Computational Linguistics                                                                   
0627-4090-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'0800-1000105ווב - שפותתרגיל מר רימון אדם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת