חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בלשנות חישובית מתקדמים
  Advanced Computational Linguistics                                                                   
0627-4090-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1600105ווב - שפותשיעור ד"ר קציר רוני
סמ'  א'1000-1200105ווב - שפותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעניק מיומנויות מתקדמות הנדרשות לביצוע מחקר מקורי בבלשנות חישובית. הקורס מניח ידע בתכנות. נדון במכונת מצבים סופית (automata and transducers), וכן ב- Hidden Markov Models וב- Maximum Entropy Models. נבנה כלי ניתוח מורפולוגי ומעבד תחבירי
Course description
Advanced Computational Linguistics (4 credit hours)
This course will continue to build skills needed to conduct original research in computational linguistics. Programming ability is required. We will discuss finite-state tools (automata and transducers), as well as Hidden Markov and Maximum Entropy Models. We will build a morphological analyzer and a syntactic parser.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת