חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סמינר פסיכובלשנות: אלמנטים ריקים בשפה
  Seminar in Psycholinguistics: Null Elements in Language                                              
0627-4088-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1200-1400205רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר מלצר אשר איה טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סמינר פסיכובלשנות – אלמנטים ריקים בשפה
בסמינר זה נדון במקרים שבהם המיפוי מחומר לשוני הקיים על-פני השטח לייצוג סמנטי אינו שקוף, כלומר במקרים שבהם אנו מניחים קיומם של אלמנטים ריקים פונטית בייצוג הלשוני. נראה כיצד עדויות מתחום הפסיכובלשנות יכולות לאושש את קיומם של אלמנטים בלתי-נראים אלה.
בין השאר, נדון במבנים ובאלמנטים הבאים:
- עקבות של תנועה תחבירית
- קוארסיה אספקטואלית
- אליפסיס
- הארגומנט הסמוי בסביל
במהלך הקורס הסטודנטים יעצבו ניסוי ויריצו אותו על מספר משתתפים.
דרישות קדם: תחביר מתחילים, פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
דרישות הקורס: קריאה, עבודה סופית

ביבליוגרפיה חלקית
1. Stowe, L.A. (1986). Parsing WH-constructions: Evidence for on-line gap location. Language and Cognitive Processes, 1, 227-245.
2. Tanenhaus, M.K. & Carlson, G.N. (1990). Comprehension of deep and surface verphrase anaphors. Language and Cognitive Processes, 5, 257-280.
3. Love, T. & Swinney, D. (1996). Coreference processing and levels of analysis in object relative constructions; Demonstration of antecedent reactivation with the cross-modal priming paradigm. Journal of Psycholinguistic Research, 25, 5-24.
4. Traxler, M.J. & Pickering, M.J. (1996). Plausibility and the processing of unbounded dependencies: An eye-tracking study. Journal of Memory and Language, 35, 454-475.
5. Piñango, M.M., Zurif, E., & Jackendoff, R. (1999). Real-time processing implications of enriched composition at the syntax-semantics interface. Journal of Psycholinguistic Research, 28, 395-414.
6. Mauner, G. & Koenig, J.-P. (2000). Linguistic vs. conceptual sources of implicit agents in sentence comprehension. Journal of Memory and Language, 43, 110-134.
7. Traxler, M.J., Pickering, M.J., & McElree, B. (2002). Coercion in sentence processing: Evidence from eye-movements and self-paced reading. Journal of Memory and Language, 47, 530-547.
8. Sussman, R.S., & Sedivy, J.C. (2003). The time-course of processing syntactic dependencies: Evidence from eye movements. Language and Cognitive Processes, 18, 143-163.
9. Phillips, C., Kazanina, N., & Abada, S.H. (2005). ERP effects of the processing of syntactic long-distance dependencies. Cognitive Brain Research, 22, 407-428.
10. Brennan, J. & Pylkkänen, L. (2008). Processing events: Behavioral and neuromagnetic correlates of aspectual coercion. Brain & Language, 106, 132-143.
11. Friedmann, N., Taranto, G., Shapiro, L.P., & Swinney, D. (2008). The leaf fell (the leaf): The online processing of unaccusatives. Linguistic Inquiry, 39, 355-377.
12. Thompson, C.K., & Choy, J.J. (2009). Pronominal resolution and gap filling in agrammatic aphasia: Evidence from eye movements. Journal of Psycholinguistics Research, 38, 255-283.

Course description
Seminar in psycholinguistics: Null elements in language
In this seminar we'll discuss cases in which the mapping from overt linguistic material to semantic representation is not transparent, i.e. cases in which we assume phonetically null elements. We will explore how psycholinguistic evidence lends support to the existence of such invisible elements.
We will discuss the following structures/elements:
- Traces of syntactic movement
- Aspectual coercion
- Ellipsis
- Implicit arguments in passive sentences
During the course, students will design an experiment and run it on a number of participants.
Prerequisites: Beginners syntax, Psycholinguistics: Research methods and experimental design
Course requirements: reading, final paper

Selected references
1. Stowe, L.A. (1986). Parsing WH-constructions: Evidence for on-line gap location. Language and Cognitive Processes, 1, 227-245.
2. Tanenhaus, M.K. & Carlson, G.N. (1990). Comprehension of deep and surface verphrase anaphors. Language and Cognitive Processes, 5, 257-280.
3. Love, T. & Swinney, D. (1996). Coreference processing and levels of analysis in object relative constructions; Demonstration of antecedent reactivation with the cross-modal priming paradigm. Journal of Psycholinguistic Research, 25, 5-24.
4. Traxler, M.J. & Pickering, M.J. (1996). Plausibility and the processing of unbounded dependencies: An eye-tracking study. Journal of Memory and Language, 35, 454-475.
5. Piñango, M.M., Zurif, E., & Jackendoff, R. (1999). Real-time processing implications of enriched composition at the syntax-semantics interface. Journal of Psycholinguistic Research, 28, 395-414.
6. Mauner, G. & Koenig, J.-P. (2000). Linguistic vs. conceptual sources of implicit agents in sentence comprehension. Journal of Memory and Language, 43, 110-134.
7. Traxler, M.J., Pickering, M.J., & McElree, B. (2002). Coercion in sentence processing: Evidence from eye-movements and self-paced reading. Journal of Memory and Language, 47, 530-547.
8. Sussman, R.S., & Sedivy, J.C. (2003). The time-course of processing syntactic dependencies: Evidence from eye movements. Language and Cognitive Processes, 18, 143-163.
9. Phillips, C., Kazanina, N., & Abada, S.H. (2005). ERP effects of the processing of syntactic long-distance dependencies. Cognitive Brain Research, 22, 407-428.
10. Brennan, J. & Pylkkänen, L. (2008). Processing events: Behavioral and neuromagnetic correlates of aspectual coercion. Brain & Language, 106, 132-143.
11. Friedmann, N., Taranto, G., Shapiro, L.P., & Swinney, D. (2008). The leaf fell (the leaf): The online processing of unaccusatives. Linguistic Inquiry, 39, 355-377.
12. Thompson, C.K., & Choy, J.J. (2009). Pronominal resolution and gap filling in agrammatic aphasia: Evidence from eye movements. Journal of Psycholinguistics Research, 38, 255-283.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת