חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נוירובלשנות: שפה ומוח
  Neurolinguistics                                                                                     
0627-4077-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600102ווב - שפותתרגיל גב' אורדנטליך ליאור
בר ליאור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת