חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
  Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design                                          
0627-4027-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1600-1800101ווב - שפותתרגיל גב' גולדשטיין קיילה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת