חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
  Psycholinguistics: Research Methods and Experimental Design                                          
0627-4027-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'0800-1000101ווב - שפותשיעור ד"ר מלצר אשר איה טובה
סמ'  א'1000-1200101ווב - שפותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים
ד"ר איה מלצר-אשר
ביצוע מחקר פסיכובלשני מוצלח דורש חשיבה ביקורתית ותכנון דקדקני של כל היבטי הניסוי. בשיעור זה נרכוש את הידע התיאורטי והמיומנויות הדרושים לביצוע ניסויים בפסיכובלשנות. הקורס יתמקד בעיקר בעיבוד משפטים, אך ההיבטים המתודולוגיים שיילמדו הינם רלוונטיים לכל ניסוי פסיכובלשני.
הקורס יכסה את הנושאים הבאים:
שבוע 1: מבוא – הקדמה קצרה לתחום הפסיכובלשנות, ההיסטוריה שלו והקשר שלו לבלשנות תיאורטית
שבוע 2: יסודות ניתוח כמותי – חזרה קצרה על סטטיסטיקה לבלשנים
שבועות 3-4: בניית השערות ובחינתן
שבועות 5-6: שיטות ניסוי וכיצד לבחור ביניהן. כמה מן הטכניקות שיידונו הן:
• מדידות דיוק
• מדידות דירוג
• מדידות זמן תגובה (למשל, קריאה בקצב אישי)
• מטלות עקיפות ובו-זמניות
שבועות 7-8-9: בניית חומרי הניסוי
שבוע 10: הרצת הניסוי
שבועות 11-12-13: עיבוד נתונים וניתוח סטטיסטי
שבוע 14: סיכום – צעדים חיוניים בביצוע מחקר ובדיווח עליו; שיקולים אתיים במחקר על בני אדם
דרישות קדם: מבוא לבלשנות, פונולוגיה מתחילים, סטטיסטיקה, תחביר מתחילים
דרישות הקורס: הגשת מטלות, מבחן אמצע ומבחן סוף
הערה: הקורס דורש עבודה עם התוכנה הסטטיסטית SPSS הקיימת בחדרי המחשבים באוניברסיטה

ביבליוגרפיה נבחרת:
Harley, T.A. (2008). The Psychology of Language: From Data to Theory, 3rd edition. Hove: Psychology Press.
Johnson, K. (2008). Quantitative Methods in Linguistics. Blackwell Publishing.
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.
Course description
Psycholinguistics: Research methods and experimental design

Aya Meltzer-Asscher

Performing successful psycholinguistic experiments requires critical thinking and careful planning of all aspects of the design. In this class we’ll acquire theoretical knowledge and practical skills required to carry out psycholinguistic research. The class will focus mainly on sentence processing, but the methodological aspects covered are relevant to any psycholinguistic experiment.

The class covers the following topics:

Week 1: Setting the stage - a short introduction to the field of psycholinguistics, its history and its relation to theoretical linguistics

Week 2: Fundamentals of quantitative analysis – short review of statistics for linguists

Weeks 3-4: Hypothesis formation and testing

Week 5-6: Different experimental techniques and how to select among them. Some techniques that will be discussed:
o Accuracy measures
o Rating tasks
o Reaction time measures (e.g. self-paced reading)
o Indirect and concurrent tasks

Weeks 7-8-9: Constructing experimental materials

Week 10: Running an experiment

Weeks 11-12-13: Data processing and statistical analysis

Weeks 14: Essential steps in carrying out and reporting an experiment, ethical considerations in research with humans

Prerequisites: Introduction to Linguistics, Beginners Phonology, Statistics, Beginners Syntax

Course requirements: assignments, midterm and final exam

Note: the course requires working with the SPSS program, which is available in the university’s computer labs

Selected References

Harley, T.A. (2008). The Psychology of Language: From Data to Theory, 3rd edition. Hove: Psychology Press.
Johnson, K. (2008). Quantitative Methods in Linguistics. Blackwell Publishing.
Stowe, L. & Kaan, E. (2001). Developing an Experiment: Techniques and Design. Unpublished manuscript.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת