חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סמינר נוירובלשנות: אזור ברוקה
  Seminar in Neurolinguistics: Broca's Area                                                            
0627-4023-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1000-1200101ווב - שפותסמינר ד"ר מלצר אשר איה טובה
סמ'  א'1200-1400101ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סמינר בנוירובלשנות: איזור ברוקה
ד"ר איה מלצר-אשר

בעשרות השנים האחרונות הוצעו תיאוריות שונות לגבי תפקידו של איזור ברוקה בעיבוד משפטים, ביניהן:
• איזור ברוקה תומך בתנועה תחבירית
• איזור ברוקה תומך בעיבוד היררכי ובבניית עצים תחביריים
• איזור ברוקה תומך בתהליכי לינאריזציה
• איזור ברוקה תומך בזיכרון עבודה
• איזור ברוקה תומך בשליטה קוגניטיבית

בסמינר זה נדון בהיפותזות השונות לגבי איזור ברוקה ובעדויות עבורן, ונבחן אותן בצורה ביקורתית, תוך התייחסות למחקרים על האנטומיה של איזור זה, למחקרים נוירופסיכולוגיים, ולמחקרי הדמיה.

דרישות קדם: פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים; נוירובלשנות: שפה ומוח
דרישות קורס: קריאה שבועית, עבודה סופית

ביבליוגרפיה חלקית

Bornkessel-Schlesewsky, I., Schlesewsky, M., & von Cramon, D. Y. (2009). Word order and Broca's region: Evidence for a supra-syntactic perspective. Brain and Language, 111, 125-139.
Caplan, D., Alpert, N., Waters, G., & Olivieri, A. (2000). Activation of Broca's area by syntactic processing under conditions of concurrent articulation. Human Brain Mapping, 9, 65-71.
Friederici, A. D., Meyer, M., & von Cramon, D. Y. (2000). Auditory language comprehension: An event-related fMRI study on the processing of syntactic and lexical information. Brain and Language, 74, 289-300.
Friederici, A. D., Ruschemeyer, S. A., Hahne, A., & Fiebach, C. J. (2003). The role of left inferior frontal and superior temporal cortex in sentence comprehension: Localizing syntactic and semantic processes. Cerebral Cortex, 13, 170-177.
Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Language use with Broca's area. Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-21.
Hickok, G., & Poeppel, D. (2000). Towards a functional neuroanatomy of speech perception. Trends in Cognitive Sciences, 4, 131-138.
Rogalsky, C. & Hickok, G. (2011). The role of Broca's area in sentence comprehension. Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 1664-1680.
Course description
Seminar in Neurolinguistics: Broca's area
Aya Meltzer-Asscher

In the last decades, different hypotheses were proposed with regard to the role of Broca's region in sentence comprehension. Among them:
• It supports syntactic movement
• It supports hierarchical processing and phrase structure building
• It supports linearization processes
• It supports working memory
• It supports cognitive control
In this seminar we'll discuss the different hypotheses and the evidence supporting them, and examine them critically while relying on anatomical, neuropsychological and imaging studies.
Prerequisites: Psycholinguistics: research methods and experimental design; Neurolinguistics: Language and the brain
Course requirements: weekly reading, final paper

Selected references
Bornkessel-Schlesewsky, I., Schlesewsky, M., & von Cramon, D. Y. (2009). Word order and Broca's region: Evidence for a supra-syntactic perspective. Brain and Language, 111, 125-139.
Caplan, D., Alpert, N., Waters, G., & Olivieri, A. (2000). Activation of Broca's area by syntactic processing under conditions of concurrent articulation. Human Brain Mapping, 9, 65-71.
Friederici, A. D., Meyer, M., & von Cramon, D. Y. (2000). Auditory language comprehension: An event-related fMRI study on the processing of syntactic and lexical information. Brain and Language, 74, 289-300.
Friederici, A. D., Ruschemeyer, S. A., Hahne, A., & Fiebach, C. J. (2003). The role of left inferior frontal and superior temporal cortex in sentence comprehension: Localizing syntactic and semantic processes. Cerebral Cortex, 13, 170-177.
Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Language use with Broca's area. Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-21.
Hickok, G., & Poeppel, D. (2000). Towards a functional neuroanatomy of speech perception. Trends in Cognitive Sciences, 4, 131-138.
Rogalsky, C. & Hickok, G. (2011). The role of Broca's area in sentence comprehension. Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 1664-1680.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת