חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תחביר בן זמננו
  Modern Syntax                                                                                        
0627-4018-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400401ווב - שפותשיעור פרופ הורבט זוליה
סמ'  א'1200-1400401ווב - שפותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהתפתחויות שחלו בתיאוריה התחבירית בעשור האחרון. לאחר דיון קצר במבנה העץ, ובעיקר בקטגוריות הפונקציונאליות השונות שהוצעו במהלך השנים האחרונות, ובויכוח הנטוש סביב שאלת קיומן, נתרכז במפנה המינימליסטי, שחל בשנות התשעים. נדון ברקע לצמיחת הפרוגרמה המינימליסטית, ובעקרונות המנחים אותה. במהלך הסמסטר נבחן נושאים אחדים לאור הנחות-עבודה מינימליסטיות: תיאורית הכבילה, מבנה העץ, או עקרונות האקונומיה ואופיים.
דרישות קדם: תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי

הערות: הקורס יינתן בשפה האנגלית. זהו קורס משותף ל- BA ול- M

Course description
MA/BA Course
CURRENT SYNTAX


The course will present the major developments that took place within
syntactic theory in the past two decades, after the GB theory of the early 80s.
The topics to be discussed in detail will include clause structure, functional
categories, secondary predication, the licensing of PRO, D(eterminer)Phrase
and the structure of nominals, VP-shells, Reflexivity vs. binding. The course
lays the foundation for doing research in current syntactic theory, and for the
minimalist program framework.

Course requirements: Regular attendance and class participation, occasional
homework assignments and a final take-home exam.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת