חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שפה וזהות אתנית בישראל
  Language and Ethnic Identity in Israel                                                               
0627-3605-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600103ווב - שפותסמינר ד"ר גפטר רועי
סמ'  ב'1000-1200102ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שפה וזהות אתנית בישראל

בשיעור זה נתמקד בשתי השפות הרשמיות של ישראל, עברית וערבית, מנקודת מבט סוציובלשנית. נבחן כיצד דוברים מנצלים את האפשרויות הגלומות בשפה כדי למקם את עצמם בנוף החברתי והאתני, וכיצד חקר תופעות כאלו יכול להעשיר את הבנתנו לגבי התפקיד שזהות אתנית מגלמת בחברה הישראלית.
רוב הקורס יוקדש לזהות עדתית בקרב יהודים בישראל ולשימוש בעברית. נתחיל בבחינת הנוף העדתי של הקהילה היהודית בישראל, תוך ניסין להבין את הבעייתות בתוויות המקובלות "אשכנזי" ו-"מזרחי", ולהתקדם לתמונה עשירה יותר. אז יהיו בידינו הכלים לבחון מאפיינים ספציפיים של עברית וכיצד הם מתפרשים במישור החברתי. תחילה נבחן מאפיינים המקוטלגים באופן סטריאוטיפי כ-"מזרחיים" - כגון ההגייה ב-ח' ו-ע' - ונראה שמאפיינים אלו אינם פשוט מסמנים של זהות מזרחית, דבר המדגיש שלא ניתן לנתח מאפיינים אלה על ציר של דיכומטמיית אשכנזי-מזרחי. נבחן כיצד השימוש במאפיינים אלו השתנה לאוך הזמן וקיבלו משמעויות חדשות, על ידי כך שנראה שימושים שונים בשיחה, דיבור רשמי ומשלבים של שירה. אז נעבור למאפיינים לשוניים אחרים של עברית, שאינם מקטולגים בדרך כלל כקשורים לזהות אתנית, ונראה אלו מהם עשויים להיות רלוונטיים למחקר זה.
לסיום, בחלק האחרון של הקורס נפנה את מבטנו לדוברי הערבית בארץ. נבחן כיצד הבחירה באיזו שפה להתשמש - עברית או ערבית - משתנה בהתאם לדוברים ולסביבה, וכן נבחן מאפיינים לשונים של הערבית כפי שהיא מדוברת בישראל, והאם ניתן ליחס חלק מהם להשפעה של מגע לשוני עם עברית.

(דרישות קדם: מבוא לסוציובלשנות או אישור המרצה )
דרישות הקורס: הגשת עבודת סמינר

Course description
Language and Ethnic Identity in Israel
In this class we will focus on the two official languages of Israel, Hebrew and Arabic, from a sociolinguistic point of view. We will explore how speakers use the variation in their language to position themselves in the social ethnic landscape, and how the study of such phenomena can enrich our understanding of the role of ethnic identity in Israeli society.
The majority of the course will be dedicated to Jewish ethnic identities and the use of Hebrew. We will begin by exploring the ethnic make-up of the Jewish community in Israel, trying to problematize the broad labels most often used by Israelis, Mizrahis and Ashkenazis, and proceed to a more nuanced picture. We will then have the tools to look at specific features of Hebrew and how they are interpreted socially. We will first explore features that are stereotyped as “Mizrahi” – such as the pharyngeal sounds – and see that these features are not simply linguistic markers for Mizrahi ethnicity, highlighting the fact that these cannot be analyzed as a Ashkenazi-Mizrahi binary. We will track how the use of these features has changed over time, and taken on new meanings, by seeing their divergent usage in conversation, formal speech giving, and singing registers. We will then move on to further linguistic features of Hebrew, which are not stereotypically related to ethnicity, and see which may be relevant for investigation.
Finally, in the last section of the course we will shift our focus to the Arabic speaking community in Israel. We will explore how the choice of language between Arabic and Hebrew varies between different speakers and different settings, and move on to looking at linguistic features of Arabic as spoken in Israel, and whether some of them can be attributed to an influence of contact with Hebrew.
Prerequisites: Intro to sociolinguistics (or authorization from teacher)
Course requirements: final seminar paper

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת