חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סמנריון ברכישת שפה: סוגיות ברכישת פונולוגיה
  Seminar in Language Acquisition: Patterns in Phonological Ac                                         
0627-3145-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1800-2000105ווב - שפותסמינר ד"ר אדם גלית
סמ'  ב'1800-2000501ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סוגיות ברכישת פונולוגיה

דרישות קדם: פונולוגיה מתקדמים (אפשר ללמוד במקביל בסמסטר א')

הקורס עוסק בסוגיות הקשורות להתפתחות פונולוגית מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית ותיאוריית האופטימאליות.
התופעות הפונולוגיות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם מופיעות כבר במילים הראשונות ומשפיעות על רכישת המורפולוגיה והתחביר בהמשך. בקורס זה נבחן גישות שונות לניתוח והסבר ההתפתחות הפונולוגית על היבטיה השונים:
א. התפתחות סגמנטלית
ב. התפתחות פרוזודית (מבנה ההברה, הרגל והמילה הפרוזודית)
ג. האינטראקציה בין היחידות הפונולוגיות השונות (סגמנטליות ופרוזודיות) בתהליך הרכישה
ד. השפעות פונולוגיות על רכישת המורפולוגיה והתחביר

חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א') יוקדש להיכרות עם תופעות ומאפיינים שונים של התפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית, וללימוד ההנחות התיאורטיות אודות רכישת שפת אם בכלל ורכישת הפונולוגיה בפרט, עם דגש מיוחד על ההבחנה בין עקרונות אוניברסאליים לבין השפעות שפת היעד. בחלקו השני של הקורס (סמסטר ב'), נתעמק במחקרים בנושאים ספציפיים, כגון פישוט צרורות עיצורים, תפקיד המילה המינימאלית ברכישת שפה, השפעות פרוזודיות וסגמנטליות על השמטת הברות, ועוד.
Course description
Topics phonological development
The course is concerned with topics related to phonological development, using the frameworks of Prosodic Phonology and Optimality Theory.
The phonological processes involved in first language acquisition already emerge during the production of the first words, and later on, they affect the acquisition of morphology and syntax.
In this course, we will examine different approaches to the analysis and explanation of various aspects of phonological development:
a. Segmental development
b. Prosodic development (the structure of the syllable, the foot and the prosodic word)
c. The interaction between the different phonological units (segmental and prosodic) in the course of acquisition.
d. Phonological effects on the acquisition of morphology and syntax.
The first part of the course (first semester) will be devoted to an overview of the main phenomena and properties related to typical and a-typical phonological development, and to the basic theoretical assumptions of phonological theory regarding first language acquisition, paying special attention to the distinction between universal principles and the influence of the ambient language in early acquisition. In the second part of the course (second semester), we will study in detail researches on specific topics, such as cluster simplification, the role of the Minimal Word in acquisition, and prosodic and segmental effects on syllable deletion.להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת