חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פונולוגיה ניסויית
  Experimental Phonology                                                                               
0627-3005-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1600-1800401ווב - שפותשיעור ד"ר כהן אבן-גרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
החוג לבלשנות
אוניברסיטת תל אביב
תשע"ה
פונולוגיה ניסויית
0627.3005.01
אוון כהן
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דוא"ל: evan@post.tau.ac.il
שיעורים: ד', 16:00-18:00 שעת קבלה: ד', 14:00-15:00

תיאור הקורס:
הקורס עוסק בהיבטים ניסויים בפונטיקה, פונולוגיה ומורפופונולוגיה. שיקולים מעשיים ותאורטיים בעריכת ניסויים נידונים. אנחנו חוקרים את תרומת הניסויים להבנת הפונטיקה ומערכות פונולוגיות. סטודנטים המסיימים את הקורס המלואו יקבלו את היסודות הדרושים לעריכת ניסויים.
אנחנו מתחילים בהצגת התחום (1 ברשימת הקריאה). אנחנו ממשיכים בדיון במתודולוגיה (2). החלקים הבאים דנים בסוגים שונים של ניסויים (3, 4, 5), סוגי תופעות שנחקרים (6), ולבסוף, השימוש והתוקף של ניסויים בעת רכישה (7).
סטודנטים יערכו שני ניסויים במהלך הסמסטר כדרישה לקורס (אמצע סמסטר, עבודת סיום).
דרישות הקורס:
• פונטיקה ופונולוגיה מתקדמים (מומלץ פונטיקה אקוסטית, אפשר מתקדמים במקביל לקורס)
• נוכחות (יש להביא את התמסירים והמאמרים לשיעורים). סטודנטים שאינם נוכחים ב80% מן ההרצאות לא יוכלו לסיים את הקורס.
• קריאה
• התעדכנות במטלות ומידע באתר הקורס
• ניסוי אמצע סמסטר
• עבודת סיום
ציון:
• ניסוי אמצע סמסטר – 40%
• עבודת סיום – 60%

Course description
Dept. of Linguistics
Tel-Aviv University
2014-2015

Experimental Phonetics and Phonology
0627.3005.01
Evan Cohen

Course website: http://moodle.tau.ac.il e-mail: evan@post.tau.ac.il
Lessons: Wed. 16:00-18:00, @@@ Office hours: Wed. 14:00-15:00, Webb 410

Course Description:
The course deals with experimental aspects of phonetics, phonology and morphophonology. Practical and theoretical considerations in conducting experiments are discussed. We investigate the contribution of experiments to the understanding of phonetics and phonological systems. Students completing the course in its entirety will have the foundations needed for conducting experiments.
We begin with an introduction to the field (I on reading list). We follow with a discussion of methodology (II). The subsequent sections discuss various kinds of experiment (III, IV, V), and the kinds of phenomena dealt with (VI). Time permitting, we will discuss the use and validity of experiments during acquisition (VII).
Students will conduct two experiments as a requirement for this course (mid-term, final).

Course Requirements:
• Phonetics and Advanced Phonology (Acoustic Phonetics is advisable, AdvPhon can be taken simultaneously)
• Attendance (bring handouts and papers to class) – students failing to attend 80% of the classes cannot complete the course
• Reading
• Keeping up-to-date with assignments and information on course website
• Mid-term experiment
• Final paper

Grade:
• Mid-term paper – 40%
• Final paper: 60%
• Note: Any assignment/paper submitted after the due date (regardless of the reason) will have 10% deducted.

Timetable (subject to change):
1. First lecture: 16.10.2013
2. Mid-term due: 12.12.2013 (PDF or DOC, via email, by 23:59)
3. Last lecture: 15.1.2014
4. Final paper due: 15.2.2014 (PDF or DOC, via email, by 23:59)

Mid-term: We will discuss the format during the semester.

Final paper: An experiment of your choice. 
It is recommended that you write the drafts and the final paper in English. Your grade will not be affected by your language choice.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת