חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פונולוגיה - מתקדמים
  Advanced Course in Phonology                                                                         
0627-2166-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1600105ווב - שפותתרגיל גב' קרני נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.
Course description

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת