חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תחביר למתחילים
  Linguistic Analysis: Syntax                                                                          
0627-2130-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400001ווב - שפותשיעור ד"ר בוטוויניק אירינה
סמ'  א'1200-1400001ווב - שפותשיעור גב' ברנדל נאור נועה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתיאוריה התחבירית. הקורס מתמקד בנושאים הבאים: ייצוגם המבני של משפטים (תיאורית X’ ) תיאורית היחסה, קונטרול ותיאורית הכבילה, כפי שהם מעוגנים בגישת העקרונות והפרמטרים לידע הלשוני.
Course description
Syntax Beginners
The course offers the foundation of syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת