חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לסמנטיקה
  Introduction to Semantics                                                                            
0627-1142-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'0800-1000102ווב - שפותתרגיל גב' שדה שובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת