חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
  Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Bra                                         
0627-1060-04
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1600-1800102ווב - שפותתרגיל גב' אופק שירן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת