חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פונולוגיה מתחילים
  Beginners Phonology                                                                                  
0627-1022-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1200-1400102ווב - שפותתרגיל מר אשרוב דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת