חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תרגיל מבוא לבלשנות
  Introduction to Linguistics - Exercise                                                               
0627-1011-03
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1600102ווב - שפותתרגיל גב' קליין סתיו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת