חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לבלשנות
  Introduction to Linguistics                                                                          
0627-1010-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1600001ווב - שפותשיעור ד"ר כהן אבן-גרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא לבלשנות - סמסטר א', 2014/15
0627.1010
אוון כהן
כללי:
אתר האינטרנט: http://moodle.tau.ac.il מבחן אמצע: @@@
מבחן סופי: מועד א: @@@
מועד ב: @@@
שיעור:
אוון כהן: ב' – 14-16, ווב 001 תרגילים:
@@@

התקשרות:
שימו לב, באתר הקורס קיים פורום פעיל, ומומלץ להעלות שאלות הנוגעות לחומר הלימוד לפורום. יחד עם זאת, צוות הקורס זמין גם בדוא"ל ובשעות הקבלה השבועיות:
דוא"ל שעת קבלה
אוון כהן evan@post.tau.ac.il
ד', 14-15
מתרגלים

תאור הקורס:
הקורס מציג את אפיקי המחקר בתחום הבלשנות המודרנית. בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה. במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שהיא כוללת: תחביר העוסק במבנה המשפט, סמנטיקה - במשמעות היחידות שמרכיבות את המשפט ומשמעות המשפט כולו, פרגמטיקה - במשמעות ביחס להקשר, מורפולוגיה - במבנה המלה, פונולוגיה - במבנה מערכת צלילי השפה, בלשנות היסטורית - בהתפתחות השפה, ורכישת שפה - באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם. הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.

חומר קריאה:
חומר הקריאה הנדרש לקורס נמצא באתר הקורס. הסטודנטים יופנו לחומר הקריאה הרלוונטי בכל הרצאה ו/או תרגול.


דרישות הקורס:
• אתר הקורס: יש לעקוב אחרי הודעות באתר הקורס.
• תרגול
o בשיעורי התרגול יועבר חומר נוסף מלבד החומר שיועבר בהרצאות.
o תלמידים הרשומים ל-4 שעות (הרצאה + תרגול) נדרשים לדעת את חומר ההרצאה ואת חומר התרגול.
o תלמידים שאינם רשומים לתרגול (כלומר רשומים רק לשעתיים של ההרצאה) אינם נדרשים לדעת את החומר של התרגול, ואינם מחויבים להגיע לתרגולים - אך הם מוזמנים לעשות כן (הדבר יכול רק לתרום להבנת החומר).
• מבחנים
o המטלות והמבחנים משותפים, אך יכללו (לעתים) חלקים המיועדים רק לתלמידים הרשומים לתרגול.
o המבחנים יכללו את החומר המועבר בהרצאות ואת חומר הקריאה (ואת החומר שהועבר בתרגול לתלמידים הרשומים אליו).
o יש לקבל לפחות 60 במבחן האמצע על מנת לגשת למבחן הסיום.
o סטודנטים שאינם מקבלים לפחות 60 במבחן הסיום, ציונם הסופי יחושב ע"פ ציון מבחן הסיום בלבד.

• מטלות
o על הסטודנטים להגיש את כל המטלות (כולל סטודנטים שאינם רשומים לתרגול).
o המטלות יועלו לאתר הקורס ביום ד' ויוגשו לתאי המתרגלים עד לשיעור בשבוע שלאחר מכן. ניתן להגיש מטלות לתאם של המתרגלים לפני מועד ההגשה הרשמי. מטלה שתוגש באיחור תזכה בציון נכשל.
o המטלות לא יקבלו ציון מספרי אלא "עובר" או "נכשל". על מנת לקבל ציון "עובר" חובה לענות תשובות מלאות על כל סעיפי המטלה. אם מתעוררת בעיה לגבי שאלה מסוימת יש לפנות למתרגל/ת או למרצה לפני הגשת המטלה. מטלות שלא יכללו תשובות לכל השאלות או שהתשובות בהן יהיו לוקות בחסר יקבלו ציון "נכשל".
o אין לעבוד על המטלות במשותף. מטלות משותפות יזוכו בציון "נכשל".
o כל מטלה שלא תוגש או שתקבל ציון "נכשל" תפחית שתי נקודות מהציון הסופי בקורס.
o יש להגיש לפחות 3 מטלות על מנת לגשת למבחן האמצע, ולפחות 6 מטלות על מנת לקבל ציון "עובר" בקורס.
• הציון יחושב באופן הבא: 40% מבחן אמצע סמסטר
45% מבחן סיום
15% מטלותרשימה ביבליוגרפית:

• שימו לב! הרשימה אינה סופית. ייתכנו שינויים ותוספות במהלך הסמסטר.
• חומר הקריאה הנדרש לקורס נמצא באתר הקורס. הסטודנטים יופנו לחומר הקריאה הרלוונטי בכל הרצאה ו/או תרגול.

1) Akmajian, A., R.A. Demers & R.M. Harnish. 1984. Linguistics: An Introduction to Language and Communication (2nd Edition). Cambridge, Mass.: MIT Press.

2) Blakemore, D. 1992. Understanding Utterances. An Introduction to Pragmatics. Oxford: Blackwell.

3) Chierchia, G. & S. McConnell-Ginet. 2000. An Introduction to Semantics (2nd Edition). Malden, Mass.: Blackwell.

4) Fromkin, V.A. (Ed,). 2000. Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Malden, Mass.: Blackwell.

5) Fromkin, V.A. & Rodman 1978. Language and the Brain.

6) Gamut, L.T.F. 1991 Logic, Language, and Meaning. Chicago: University of Chicago Press.

7) Stewart, T. W. and N. Vaillette. 2001. Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics (8th Edition). Ohio: Ohio State University Press.

8) Pinker S. 1997. Words and Rules in the Human Brain. Nature 387, 547-548.

9) Radford A. et al. 1999. Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

10) סילוני, ט. 2008. עקרונות ופרמטרים ורכישת שפה. בלשנות עברית תיאורטית. עורכת: ג. חטב. הוצאת מאגנס.

11) ריינהרט, ט. 2008. מבנים מנטליים - תיאורית הלשון של חומסקי. בלשנות עברית תיאורטית. עורכת: ג. חטב. הוצאת מאגנס.
Course description

Introduction to Linguistics
Evan Cohen

The course introduces the main research directions in modern linguistics.
At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.
During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics:
• Syntax, studying the structure of sentences
• Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them
• Pragmatics, studying meaning as it relates to context
• Morphology, studying the structure of words
• Phonology, studying the structure of the system of speech sounds
• Historical linguistics, studying language change
• Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue
• Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain
Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic phenomena.
Prerequisites: none
Course requirements: weekly assignments, midterm and final exams


 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת