חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס
  Even as the monster fascinates and terrifies it mostly raise                                         
0625-6258-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות פרופ קופרטי-צור נדין
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המפלצת מרתקת ומאיימת גם יחד, אך היא בייחוד מעלה שאלות לגבי מהותה. בעולם העתיק ראו בה יצור טעון משמעות, לעיתים אלוהית ולעיתים שטנית. השיעור יסקור מצד אחד את התאוריות השונות פגניות, דתיות ופרוטו-מדעיות שניסו להסביר את השוני הקיצוני המתגלם במפלצת ואת תפקידו בעולם. במקביל ננתח מספר יצירות מהספרות, הציור והפיסול מימי הביניים ועד המאה ה17, נחקור את המפלצת כביטוי חיצוני מובהק של עולם הדמיון וננסה להבין את תפקידה בשלבי המציאות ההיסטורית והחברתית המשתנה.
נוכחות חובה.
הצגה קצרה בכיתה : 30%, מבחן 70%
Course description
Even as the monster fascinates and terrifies it mostly raises questions. From Antiquity on, it was seen as a sign and was given meanings sometimes sacred, sometimes satanic. This course will deal with the different theories explaining monsters and their role, how they issued from the pagan world, the religious Christian texts and from the proto-scientific domain. In parallel, we shall analyze a large number of works taken from literature, sculpture, painting from the Middle Ages until the 17th century. We’ll analyze the monster as a significant expression of the imagination and will try to understand its role through changing social and historical realities.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת