חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ויקטור הוגו 2: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי
  Victor Hugo 2: Writer, Philosopher, National Icon  
0625-6251-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200001 ביה"ס לשפותשיעור מר הלפרין עמנואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 19 ועמד בראש המהפכה הרומנטית.מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו

סמסטר שני

1 הרומנים של הוגו
2 הנס מאיסלנד
3 בוג ז'ארגל
4 הגיבן מנוטרדם
5 הגיבן מנוטרדם המשך
6 עלובי החחים : פנטין
7 עלובי החיים : קוזט
8 עלובי החיים : מריוס
9 עלובי החיים : ז'אן ולז'אן
10 עובדי הים
11 האדם הצוחק
12 תשעים ושלש
13 מורשת הוגו

מטלת סיום: בחינה
Course description
The course will examine the character and the great body of works of Victor Hugo, the greatest French writer of the 19th C, and the head of the Romantic revolution. The author of the Hunchback of Notre Dame and Les Miserables was also a prolific and diverse poet, a groundbreaking playwright, and a political thinker who fought for democracy and social justice.
Lectures will be accompanied by selections from movies based on Hugo’s works.

Second Semester
1. The Novels of Victor Hugo
2. Hans of Iceland
3. Bug-Jargal
4. The Hunchback of Notre Dame
5. The Hunchback of Notre Dame (cont.)
6. Les Miserables (Fantine)
7. Les Miserables (Cosette)
8. Les Miserables (Marius)
9. Les Miserables (Jean Valjean)
10. Toilers of the Sea
11. The Man Who Laughs
12. Ninety-three
13. The Hugo Legacy

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת